[TITLE]

Vybrané služby

Hasicí přístroje

prodej a servis přenosných a pojizdných hasicích přístrojů
- práškové
- sněhové - CO2
- vodní
- pěnové
- čisté hasivo

 

Hydranty

prodej a servis
- vnitřních hydrantů
(výměna vnitřních hydrantů)
- venkovních hydrantů
- suchovodů

 

Ostatní

Servis
- protipožárních ucpávek
- protipožárních uzávěrů (dveří)
- protipožárních klapek

Copyright © 2010 KRYL spol. s r.o. | Webdesign | Cinkadesign